Wijzigen BTW percentage Datum laatste wijziging: 31-12-2018 15:11

Bij Beheer -> BTW percentage kunt u de BTW percentages voor het hoge en lage tarief wijzigen.

U ziet onderstaand venster.

Klik op Akkoord om uw wijzigingen door te voeren en herstart Bronboek Professional op alle computers.

Onverwerkte gegevens
Heeft u nog onverwerkte Kassabonnen, Verkooporders of Verkoopfacturen? Werk dan eerst uw administratie volledig bij om te voorkomen dat onverwerkte gegevens met het nieuwe BTW percentage in uw administratie terecht komen. Nadat uw administratie is bijgewerkt, kunt u het BTW percentage aanpassen.

Indelingen controleren
Het kan voorkomen dat BTW percentages in order- en factuurindelingen in het verleden 'hard' zijn ingesteld. Dat wil zeggen dat voor de vermelding van het BTW percentage niet naar de variabele instelling van het BTW percentage wordt gekeken zoals hierboven vermeld. Dit zal dan aangepast moeten worden, zodat wel de variabele waarde wordt vermeld.

Dit kunt u eenvoudig controleren door - nadat u het BTW percentage heeft aangepast - een afdruk te maken of een e-mail te sturen (naar uw eigen e-maildres!) van een willekeurige order en (historische) factuur (met een datum ná aanpassing van het BTW percentage) en het daarop vermelde percentage te controleren *. Komt dit niet overeen met het ingestelde BTW percentage, neem dan contact op met de Bronboek Helpdesk.

* Controleer - afhankelijk van de modules die u gebruikt - in ieder geval de volgende indelingen:
Print én e-mail van Inkooporder en (historische) -factuur, Verkooporder en (historische) -factuur, Kassabon

Let op: verstuurt u - na aanpassing van het BTW percentage - een historische factuur uit de periode vóór de aanpassing, dan wordt het BTW percentage voor die betreffende factuur automatisch aangepast naar het oude BTW percentage.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze handleiding, neem dan contact op met de Bronboek Helpdesk.
Ter referentie kunt u Handleiding ID 1771 gebruiken.

Telefoon:078-691 10 66
Internet:helpdesk.bronboek.nl
E-mail:helpdesk@bronboek.nl