Eindejaarsverwerking Datum laatste wijziging: 29-12-2017 10:40

In Bronboek is een optie om alle Eindejaars acties achter elkaar uit te voeren.

U kunt nu in één actie de Technische Voorraad op 0 zetten,het voorraad overzicht afdrukken en opruimen voorraad mutaties.

Overweeg voorafgaand aan deze actie of u nog gegevens wilt verwerken die op de voorraad van invloed zijn. (inkooporders, verkooporders, facturen, kassabonnen).

Let op: Voor Snelstart gebruikers is het belangrijk dat u op 31 december de laatste verkopen verwerkt en exporteert naar Snelstart.
Voorbeeld: Snelstart kan geen gegevens uit 2017 in het boekjaar 2018 importeren.

LET OP:Maak een Backup
Het is belangrijk om een back-up te maken voordat u deze optie uitvoert.
Voor het instellen van een back-up volgt u deze handleiding.


Om naar de eindejaarsverwerking te gaan opent u Bronboek Professional en klikt u vervolgens op ‘Modules’.

Hierna kiest u voor ‘Reparatie’, gaat u naar ‘Opties’ en kiest u voor ‘Einde Jaar’.

  

Zodra u op ‘Einde Jaar’ klikt, krijgt u het volgende scherm te zien.

Hier ziet u of er nog gegevens openstaan die van invloed kunnen zijn op de voorraad, u heeft nu nog de mogelijkheid om deze te verwerken.

Open dit venster na het verwerken opnieuw.

Voorraadoverzicht per artikelgroep
Als u het vakje voor ‘Afdrukken voorraad overzicht per artikelgroep (kort)’ aanvinkt en op ‘Verwerk’ klikt , wordt er een overzicht afgedrukt met de totale voorraad per artikelgroep inclusief btw en een overzicht exclusief btw.


Voorraadmutaties opschonen
Als u het vakje voor ‘Voorraadmutaties schonen’ aanvinkt en op ‘Verwerk’ klikt, worden de voorraadmutaties uit Bronboek verwijderd. Voorraad op nul stellen
U kunt, door het vakje voor ‘Technische- en beginvoorraad op 0 stellen’ aan te vinken, in een keer de voorraad op nul stellen.
Voordat u dit doet krijgt u nog een melding, of u zeker weet of u de voorraad op nul wil stellen.
Na deze actie dient u wel te inventariseren om de voorraad weer in Bronboek te krijgen!


U kunt ook meerdere van bovenstaande acties tegelijk uitvoeren, dit doet u door de desbetreffende vink vakjes aan te vinken en op ‘Verwerk’ te klikken.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze handleiding, neem dan contact op met de Bronboek Helpdesk.
Ter referentie kunt u Handleiding ID 1821 gebruiken.

Telefoon:078-691 10 66
Internet:helpdesk.bronboek.nl
E-mail:helpdesk@bronboek.nl