Grootboekrekeningen Datum laatste wijziging: 23-08-2016 09:25

Deze handleiding bestaat uit 3 onderdelen:

 

1. Wat is een grootboekrekening?
2. Waarom voert u grootboekrekeningen in Bronboek in?
3. Hoe voert u grootboekrekening gegevens in Bronboek in?

 

 

 


1. Wat is een grootboekrekening?

Een grootboekrekening is een verzameling gelijke uitgave- of inkomstenposten. Hiermee is inzicht te verkrijgen in de financiële stromen die omgaan in een bedrijf, vereniging, stichting enz.

Elke grootboekrekening die wordt aangemaakt krijgt een uniek rekeningnummer (niet te verwarren met het bank- of gironummer) toegewezen. Alle grootboekrekeningen bij elkaar worden grootboek of grootboekrekeningschema genoemd. Verder is elke grootboekrekening van het type balansrekening of van het type resultatenrekening.

Voorbeelden van een balansrekening
- Gebouw
- Inventaris
- Machine
- Eigen vermogen
- Lening
- Bank
- Debiteuren
- Crediteuren
- Kas

Voorbeelden van een resultatenrekening
- Verkopen
- Reiskosten
- Salarissen
- Computerkosten
- Advertentiekosten
- Rente

2. Waarom voert u grootboekrekeningen in Bronboek in?

U voert grootboekrekeningen in om het boekhouden eenvoudiger te maken. Op uw periodieke omzetoverzicht koppelt Bronboek de artikelgroepen aan grootboeknummers, zodat uw boekhouder handmatig de juiste grootboekrekeningen zal gebruiken.Bij een koppeling met een administratief pakket (bijvoorbeeld Snelstart) worden zaken als omzet per artikelgroep, debiteurgegevens en BTW gegevens doorgegeven aan het pakket.

 

 

 

3. Hoe voert u grootboekrekening gegevens in Bronboek in?

Om Bronboek klaar te maken voor een koppeling met Snelstart, moet u van te voren een paar stappen volgen.

Grootboeknummers toevoegen

U opent Bronboek Professional en gaat via het hoofdmenu, menukeuze ‘Beheer’, ‘Grootboek’, ‘Grootboek’ naar het deel waar u de nummers toe kunt voegen. Hier kunt u de omschrijving en het nummer invoeren. De rest van de mogelijkheden zijn overbodig.

 

 

Grootboeknummers aan artikelen toevoegen

 

Via het hoofdmenu, menukeuze ‘Beheer’, ‘Grootboek’ en ‘Verkoop Binnenland’ komt u in het juiste scherm.
Uw artikelgroepen zijn al genummerd van 0 tot 99 (0 hanteert Bronboek als een restgroep, deze hoeft u niet te koppelen).
De invoervelden zijn uw grootboeknummers zoals in de vorige alinea aangemaakt zijn. Door het klikken op wijzig kunt u de grootboeken wijzigen

 

 


Grootboeknummers koppelen aan betaalmiddelen

 

De grootboeknummer moeten ook gekoppeld worden aan betaalmiddelen. Dit vindt u via het hoofdmenu, menukeuze ‘Beheer’, ‘Grootboek’ en ‘Betaalmiddelen’. Door het klikken op wijzig kunt u de grootboeken wijzigen

 

 


Let erop dat de grootboeknummers binnen Snelstart en Bronboek identiek zijn. U hoeft alleen de grootboeknummers in te voeren die betrekking hebben op voorraad/goederen, BTW en kas. (Contant, pin, tegoedbonnen e.d.)
Soms maakt de boekhouder in het geval van kas gebruik van een tussenrekening of grootboekrekening 0, die standaard als vraagpost is ingedeeld.
Voor het exporteren van Bronboek naar Snelstart is een exportprogramma nodig die Bronboek aan u kan verstrekken.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze handleiding, neem dan contact op met de Bronboek Helpdesk.
Ter referentie kunt u Handleiding ID 1826 gebruiken.

Telefoon:078-691 10 66
Internet:helpdesk.bronboek.nl
E-mail:helpdesk@bronboek.nl