Koppeling Leverancier met Crediteur Datum laatste wijziging: 23-08-2016 09:25

In Bronboek is het mogelijk om een leverancier te koppelen aan een crediteur. Deze functie kunt u gebruiken zodat bij de leverancier de crediteur informatie wordt getoond en als de leverancierscodes en crediteurcodes afwijken van de standaard.

Het instellen van de Leverancier - Crediteur koppeling gaat als volgt.

 

 1. Start Bronboek
 2. Klik op het menu kopje Opties
 3. Klik op Leverancier per Crediteur
 4. Het onderstaande venster wordt geopend. 5. In dit venster kunt u opgeven welke leverancier bij welke crediteur hoort.
 6. Klik op Voeg toe om een nieuwe koppeling aan te maken.
 7. Vul eerst de juiste Crediteur in.
 8. Wanneer de Crediteur niet juist is verschijnt onderstaande melding
  Dit geldt ook voor leverancier. 9. Wanneer u een juiste Crediteur invult komt de naam er automatisch achter.

 10. Vul ook de leverancier in.
 11. Klik op Voeg toe.
 12. De koppeling tussen Leverancier en Crediteur is nu gemaakt.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze handleiding, neem dan contact op met de Bronboek Helpdesk.
Ter referentie kunt u Handleiding ID 1556 gebruiken.

Telefoon:078-691 10 66
Internet:helpdesk.bronboek.nl
E-mail:helpdesk@bronboek.nl