Herstel artikel leverancier Datum laatste wijziging: 14-09-2018 10:44

Wilt u een leverancier van uw voorkeur opgeven voor alle artikelen in uw eigen bestand, voor zover deze specifieke leverancier die artikelen ook daadwerkelijk kan leveren, voer dan de onderstaande handelingen uit.

Voorbeeld:

In Bronboek Professional staan de leveranciers voor artikelen 0724357921022, 889853228126 en 8711983489912 op respectievelijk Ecovata, Boekmuziek.nl en 316 Europe. Voor zover mogelijk, wilt u de leverancier aanpassen naar CBC en voert bovenstaande handelingen uit voor leverancier CBC. Voor de eerste twee artikelen word Leverancier 1 nu aangepast naar CBC, de oude leverancier wordt in Leverancier 2 geplaatst. Het derde artikel is niet leverbaar via CBC, dus de leverancier van dit artikel blijft ongewijzigd.

Handelingen:

Ga naar de module Goederenstroom.

Klik in het menu op "Opties" -> "Herstel artikel leverancier"

Het volgende venster verschijnt:

Kies de leverancier waarvan u alle artikelen wilt aanpassen en klik op "Akkoord".

Let op: controleer voor de gewijzigde artikelen die op de nieuwe leverancier staan de instellingen voor Prijswijzigingen! Heeft u bijvoorbeeld artikelen aangepast van Ecovata naar CBC en stonden de artikelen voorheen op Prijswijzigingen: Automatisch (Ecovata), dan zult u deze aan moeten passen naar Automatisch (CBC). Dit is eenvoudig te controleren en aan te passen via het Filter in Goederenstroom.

Zoek dan, voor eerder genoemd voorbeeld, naar:

1) Leverancier 1 > Gelijk aan > CBC
2) PrijsMutatie > Ongelijk aan > Automatisch (CodeVerkoop)
3) PrijsMutatie > Ongelijk aan > Handmatig
4) PrijsMutatie > Ongelijk aan > Automatisch (CBC)

U vindt dan de artikelen met leverancier CBC waarvan de instelling voor prijswijzigingen niet gelijk is aan automatisch, handmatig of CBC (en daarmee dus op een verkeerde instelling staan). Artikelen die al op Automatisch (Code Verkoop) of Handmatig stonden, hoeven niet per se aangepast te worden, maar het is wel aan te bevelen om Automatisch (CodeVerkoop) aan te passen naar Automatisch (Leverancier). Laat in dat geval regel 2 van bovenstaand voorbeeld weg.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze handleiding, neem dan contact op met de Bronboek Helpdesk.
Ter referentie kunt u Handleiding ID 1759 gebruiken.

Telefoon:078-691 10 66
Internet:helpdesk.bronboek.nl
E-mail:helpdesk@bronboek.nl