Prijzen en prijswijzigingen Datum laatste wijziging: 10-12-2019 11:32

Bronboek kent kent verschillende artikelprijzen:

Prijs 1: De actuele verkoopprijs

Prijs 2: Een tweede, vrije prijs, bijvoorbeeld de 'van' prijs als Prijs 1 een 'voor' prijs is

Prijs 3: Een derde, vrije prijs, bijvoorbeeld een inkoopprijs voor aftrek van een bonuskorting

Prijs 4: De inkoop- of vaste verrekenprijs

Inkoopprijzen worden meestal berekend op basis van de verkoopprijs, verminderd met een brutowinst percentage. Het resultaat is de inkoop- of vaste verrekenprijs. Echter: u krijgt verschillende marges per productgroep en ook de marges per leverancier kunnen verschillen. Om toch een goed zicht op uw inkoopprijzen en daarmee op de waarde van uw voorraad te houden, kunt u marges en boeksoorten (per leverancier)  invoeren.

→ Boeksoorten voert u eenmalig  in per leverancier (Beheer → Tabellen → Leveranciers). Vraag bij uw leverancier op welke kortingen horen bij A, B,C, S en W-boeken. Deze vult u in bij de betreffende leverancier.

→ U kunt met ‘Controleren en aanpassen’ (Import → Artikelmutaties) de boeksoort leveranciersafhankelijk laten controleren. 

→ Ga nu naar Herberekenen Vaste Verrekenpprijs (Goederenstroom → Artikelbeheer → VVP (her)berekenen.

Handmatig muteren

In ieder artikel kunt u prijsmutaties handmatig doen. Wilt u dat een prijs daarna niet meer overschreven wordt door mutaties van een leverancier, dan moet u de optie Prijswijziging (in de artikelgegevens) op handmatig zetten.

 

Automatisch muteren

Automatisch muteren kunt u doen in Goederenstroom → Import →  Artikelmutaties.

Prijsmutaties voor artikelen worden door de leverancier / distributeur aangeboden in de mutatiebestanden. Als de prijs bij de leverancier is gewijzigd, wordt deze onder voorwaarden aangepast in uw eigen bestand. Dit is afhankelijk van de waarde die is ingesteld voor Prijswijzigingen van het betreffende artikel.

Per artikel kunt u aangeven volgens welke leverancier u prijswijzigingen automatisch wilt laten wijzigen. Dit hoeft niet noodzakelijk dezelfde leverancier te zijn waar u het artikel bestelt (Leverancier 1). Stelt u bijvoorbeeld in Prijswijziging: Automatisch (CBC), dan zal een prijswijziging bij 3:16 Europe van hetzelfde artikel niet worden doorgevoerd. Kiest u voor Automatisch (CodeVerkoop), dan kan het artikel worden bijgewerkt vanuit elk leveranciersbestand waarin het artikel voorkomt.

U kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld dagelijks de mutaties van alle leveranciers automatisch in te lezen. Staat een artikel ingesteld op Automatisch (CodeVerkoop) en komt het artikel bij meerdere leveranciers voor, dan wordt het artikel vanuit elk bestand gemuteerd en zal de mutatie vanuit het laatst verwerkte bestand dus leidend zijn.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze handleiding, neem dan contact op met de Bronboek Helpdesk.
Ter referentie kunt u Handleiding ID 1753 gebruiken.

Telefoon:078-691 10 66
Internet:helpdesk.bronboek.nl
E-mail:helpdesk@bronboek.nl