Selectiecode(s) aan een reeks artikelen toevoegen Datum laatste wijziging: 04-10-2018 10:14
 1. Om de Selectiecode van een selectie van artikelen tegelijk te wijzigen, klikt u in Goederenstroom op de knop Filter.


 2. Het volgende venster verschijnt: 3. Kies bij Selectie op de juiste waarden waar u op wilt selecteren.

 4. Kies bij Methode uit 1 van de volgende opties:

  1. Gelijk aan
  2. Ongelijk aan
  3. Groter dan
  4. Groter of gelijk aan
  5. Kleiner dan
  6. Kleiner of gelijk aan
  7. Begint met
  8. Bevat
  9. Bevat niet

 5. Vul bij Waarde(s) de juist waarde in.

  Voorbeeld: Artikelnummer / ISBN > Begint met > 9789046

  Voor sommige zoekvelden kunt u bij Waarde(s) kiezen uit de optie Ja/Nee (bijv. het veld Internet catalogus) of uit een Lijst van mogelijkheden (bijv. Selectiecodes). In dat geval kunt u deze keuzes maken door respectievelijk in de kolom Waarde(s) of Lijst te klikken en gebruik te maken van het knopje met een pijltje naar beneden of het knopje met '...'.

  U kunt ook meerdere criteria opgeven. Begin een 2e criterium op de 2e regel enz.

  Let er wel op dat de zoekvoorwaarden juist staan:  Als u kiest voor 'alle criteria' dan krijgt u alleen resultaat van artikelen die aan alle ingevulde criteria voldoen.
  Bij de keuze voor 'een van de criteria' worden artikelen getoond die aan een van de ingevulde criteria voldoen.

 6. Klik na het invullen op de knop Zoeken.

  Tip: is dit een actie die u vaker doet, dan kunt u de zoekopdracht opslaan.
  Klik na het invullen van de zoekopdracht op Opslaan.
  Geef het bestand een naam en klik op Opslaan.
  Wanneer u de zoekactie opnieuw wilt uitvoeren, dan klikt u op Inlezen en kiest u het juiste bestand. 7. Na het zoeken krijgt u een lijst met resultaten.
  Vink de artikelen aan die u wilt wijzigen of klik op de knop Markeer alles om de gehele lijst te selecteren.

 8. Klik op de knop Uitvoeren.  Het volgende venster verschijnt: 9. Vink de optie Wijzigen Selectie- en cataloguscode aan.

  Tip: wijzigt u de selectiecodes voor toepassing op uw website?
  Vink dan ook de optie Wijzigen internet catalogus aan en kies in de kolom Waarde(s) voor Ja als het export programma (bijv. Bronboek WebMan) zo staat ingesteld dat naar deze instelling wordt gekeken.

 10. Klik op Akkoord.

  Het volgende venster verschijnt: 11. Klik op Toevoegen Selectiecode(s) en vervolgens op Akkoord.

  Het volgende venster verschijnt: 12. Kies de juiste selectiecode(s) door deze aan te vinken.
 13. Als u alle selectiecodes hebt aangevinkt, klikt u op de knop Selecteer.  De selectiecode(s) worden nu toegevoegd.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze handleiding, neem dan contact op met de Bronboek Helpdesk.
Ter referentie kunt u Handleiding ID 1679 gebruiken.

Telefoon:078-691 10 66
Internet:helpdesk.bronboek.nl
E-mail:helpdesk@bronboek.nl