Bijboeken voorraad Datum laatste wijziging: 21-12-2018 10:27

De functie bijboeken voorraad maakt het eenvoudig om (een deel van) uw fysieke voorraad te scannen en daarmee in te voeren in uw Bronboek-systeem. Behalve het aantal in te voeren exemplaren kunt u ook groepscode, etiketindeling, grootboekrekening, locatie en leverancier als standaard instellen. Deze worden dan op elk gescanned artikel toegepast. Ook te gebruiken om voorraad af te boeken. 

Om u voorraad bij te boeken gaat u naar Voorraad -> bijboeken voorraad.


Het volgende venster verschijnt:Hier kunt u uw voorraad scannen. In het scherm kunt u een aantal instellingen wijzigen die van toepassing zijn op alle artikelen die u daarna scant:

- het aantal

Tip: Op het moment dat u van een artikel meerdere exemplaren heeft kunt u het aantal ophogen. Als u het vinkje Aantal terugzetten naar 1 aanzet wordt het aantal na het scannen weer op 1 gezet.

- bij- of afboeken, + of -

- de selectiecode die u wilt toekennen aan de gescande artikelen. Als u dit niet wilt wijzigen, laat u dit veld leeg.

- de artikelgroep. Als u deze niet wilt wijzigen, laat u dit veld leeg

Na het invoeren kiest u voor [Afsluiten]

Er wordt een Invoerverslag voorraadmutaties getoond. U kunt dit verslag afdrukken of direct afsluiten.

 

U kunt de optie Bijboeken voorraad (Goederenstroom → Voorraad → Bijboeken voorraad) ook gebruiken om uw voorraad te corrigeren. Zo kunt u bijvoorbeeld uw uitverkoopartikelen afboeken en direct op een daarvoor bestemde Artikelgroep zetten.

 

→ Zet bij bij (+)/af (-) een - (min)

→ zet de artikelgroep op de groep van uw keuze

→ scan de af te boeken artikelen

→ Sluit af met [Afsluiten]

Heeft u vragen of opmerkingen over deze handleiding, neem dan contact op met de Bronboek Helpdesk.
Ter referentie kunt u Handleiding ID 1807 gebruiken.

Telefoon:078-691 10 66
Internet:helpdesk.bronboek.nl
E-mail:helpdesk@bronboek.nl