Inboeken geleverde producten Datum laatste wijziging: 23-08-2016 09:25

Bij binnenkomst van goederen wilt u een controle uitvoeren op manco’s, niet leverbare artikelen, goederen uit vorige bestellingen (backorders) en de aantallen van de bestelde goederen.

Alle goederen moeten worden ingescand of handmatig worden ingevoerd. Dat doet u binnen de module ‘Inkoop Orders’.
U kiest de gewenste inkooporder van de leverancier en klikt met de rechtermuisknop op de order en selecteert ‘scannen goederenontvangst’. U kunt nu met uw handscanner inscannen of handmatig de aantallen invoeren.Als u de inkooporder al geopend heeft kunt u ook door de toets F11 te gebruiken in het scherm ‘inscannen goederenontvangst’ komen.


Elk gescand product is een regel. Achteraan de regel komt een kleurcode tevoorschijn:

Blauw: Komt niet op de inkooporder voor. (U heeft teveel gescand, de verkeerde order gekozen, of de leverancier heeft verkeerde / teveel / te weinig goederen gestuurd.
Groen: Bestelling stemt overeen met het aantal geleverd.
Geel: Backorder levering
Rood: Geleverde goederen zijn ongelijk aan bestelde goederen

Verklaring van een aantal kolommen:

Gescand: Het aantal artikelen dat u gescand heeft. (Ontvangen Goederen)
Order: Het aantal artikelen wat u besteld heeft.
Backorder: Het aantal artikelen wat nog geleverd moet worden.

Als het kleurcode vak leeg blijft, dan is de orderregel nog niet afgehandeld. Het aantal besteld is niet gelijk aan het aantal geleverd.
Soms is sprake van een minimumaantal bij de leverancier of er is werkelijk een fout gemaakt bij de leverancier. U kiest er dan zelf voor om dit te retourneren of om de goederen te behouden. U kunt dan handmatig de inkooporder aanpassen. Dit doet u door rechts onderaan het scherm te kiezen voor ‘stoppen’, daarna kiest u voor verdelen ‘Ja’ en u keert terug naar het hoofdscherm van de module ‘Inkoop Orders’. (Bij ‘Nee’ gaan alle mutaties verloren.)
De artikelen zijn nu gereed voor verkoop; het inkoopproces is hiermee beëindigd.

 

Backorders
Mocht een zending uit alleen maar backorders bestaan, dan volstaat u met het openen van een nieuwe inkooporder op naam van de leverancier. Met F11 kunt u de backorders inscannen en daarna de order verwerken.
Bevat u zending een bestelling met daarbij enkele backorders, dan kunt u het beste de hele levering inscannen op de bijbehorende, bestaande inkooporder.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze handleiding, neem dan contact op met de Bronboek Helpdesk.
Ter referentie kunt u Handleiding ID 1850 gebruiken.

Telefoon:078-691 10 66
Internet:helpdesk.bronboek.nl
E-mail:helpdesk@bronboek.nl