Overige Webshopmanager Datum laatste wijziging: 23-08-2016 09:25

Logbestand

 

Het logbestand is op te vragen via Bestand > Logbestand. In het logbestand worden de activiteiten van het programma bijgehouden en zijn meer details te vinden over eventuele fouten die zijn opgetreden. In dat geval kunnen deze door Bronboek Software worden bekeken en kunnen ze helpen bij het zoeken naar een oorzaak.

 

 

Updates

 

Webshop Manager zal normaal gesproken automatisch controleren op updates van het programma, tenzij dit is uitgeschakeld (zie pag. 5). Het is aan te raden om deze controle niet uit te schakelen, omdat met updates bijvoorbeeld nieuwe of verbeterde functionaliteit wordt aangeboden of eventuele fouten worden opgelost.

 

Het is ook mogelijk om handmatig te controleren op updates via Help > Controleren op updates.

 

 

Over Webshop Manager

 

Het schermpje Over Webshop Manager is op te vragen via Help > Over Webshop Manager. Behalve het versienummer van de programma is hier ook een knop te vinden naar de Historie. Dit is een tekstbestandje waarin een kort historisch overzicht wordt gegeven van de vernieuwingen / wijzigingen die in de verschillende versies zijn doorgevoerd.

 

 

Heeft u vragen of opmerkingen over deze handleiding, neem dan contact op met de Bronboek Helpdesk.
Ter referentie kunt u Handleiding ID 1614 gebruiken.

Telefoon:078-691 10 66
Internet:helpdesk.bronboek.nl
E-mail:helpdesk@bronboek.nl