Parameters Webshopmanager Datum laatste wijziging: 23-08-2016 09:25

De Webshop Manager kan worden aangeroepen met extra parameters. Het is handig om eerst een snelkoppeling naar het programma te maken. Dit kan door met rechtersmuisknop op WebMan.exe te klikken in de installatiemap van het programma. Als in het menu gekozen wordt voor 'Snelkoppeling maken', komt de snelkoppeling in dezelfde map terecht. Het is ook mogelijk om via rechtermuisknop > 'Kopiëren naar' > 'Bureaublad (snelkoppeling maken)' een snelkoppeling op het bureaublad van de computer te maken. Door een snelkoppeling te gebruiken, wordt de originele WebMan.exe altijd 'schoon' geopend.

 

Als de snelkoppeling is aangemaakt, kan ook hier met de rechtermuisknop op worden geklikt.

Kies vervolgens voor 'Eigenschappen'. Op het tabblad 'Snelkoppeling' staat een item 'Doel', met daarachter het volledige pad naar WebMan.exe. Hieraan kunnen (een of meer van) de volgende parameters worden toegevoegd (door deze achter '(installatiepad)\WebMan.exe' te typen):

 

  1. Alternatief configuratiebestand (zie Instellingen > Verschillende configuraties (pag. 7) in deze handleiding)

 

        Voorbeeld: "\\server2012\E\Software\WebMan\WebMan.exe webman_extra.ini"

      2. Autostart

 

Met deze parameter zal het programma na het starten direct beginnen met het synchroniseren van gegevens. Daarbij worden alleen de gegevens geëxporteerd die bij 'Instellingen' > 'Automatisch Synchroniseren' zijn aangevinkt (zie ook Instellingen > Automatisch Synchroniseren (pag. 5) In deze handleiding).

 

        Voorbeeld: "\\server2012\E\Software\WebMan\WebMan.exe autostart"

       3. Volledig

 

Met deze parameter wordt de instelling om alleen gewijzigde artikelen te exporteren onderdrukt, oftewel er wordt een volledige export uitgevoerd. Deze parameter kan nuttig zijn om bijvoorbeeld eens per week het gehele artikelbestand te exporteren (zie ook Instellingen  > Automatisch Synchroniseren (pag. 5) in deze handleiding).

 

          Voorbeeld: "\\server2012\E\Software\WebMan\WebMan.exe volledig"


Heeft u vragen of opmerkingen over deze handleiding, neem dan contact op met de Bronboek Helpdesk.
Ter referentie kunt u Handleiding ID 1603 gebruiken.

Telefoon:078-691 10 66
Internet:helpdesk.bronboek.nl
E-mail:helpdesk@bronboek.nl