CalibrerenZebra Datum laatste wijziging: 28-06-2019 09:48

2824

Houd de Feed-knop ingedrukt terwijl u de printer aanzet.
Laat na twee seconden de kop los.
De printer print nu een serie sticker en probeert het einde van de sticker te vinden.

2824 Plus

  1. Zet printer aan
  2. Houd de Feed-knop ingedrukt tot het groene statuslampje gaat knipperen.
  3. Houd de Feed-knop ingedrukt totdat het groene statuslampje één keer knippert en vervolgens twee keer en
    houd de knop ingedrukt totdat het lampje 7 keer achter elkaar knippert. Laat de Feed-knop los
    knop nu los.
  4. De printer print nu een serie sticker en probeert het einde van de sticker te vinden.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze handleiding, neem dan contact op met de Bronboek Helpdesk.
Ter referentie kunt u Handleiding ID 2061 gebruiken.

Telefoon:078-691 10 66
Internet:helpdesk.bronboek.nl
E-mail:helpdesk@bronboek.nl