Nieuwsbrieven Datum laatste wijziging: 23-08-2016 09:25

U kunt nieuwsbrieven opmaken en verzenden middels de Bronboek Nieuwsbriefmodule. U kunt op inloggen op http://nieuwsbrief.bronboek.nl/, waarna de verschillende opties zichtbaar zijn in het menu aan de linkerkant. 

NB         Let op: wanneer u gebruikt maakt van Internet Explorer en u klikt op een van de knoppen voor het opmaken van de tekst, kan het zijn dat er (de eerste keer) bovenaan een gele informatiebalk verschijnt met de vraag: 'Deze website gebruikt een scriptvenster waarin u om informatie wordt gevraagd.' U kunt vervolgens op deze balk klikken en kiezen voor 'Scriptvensters tijdelijk toestaan'.

 

Om te voorkomen dat deze melding verschijnt, kunt u de website toevoegen als veilige site bij de Internetopties. Dit kunt u als volgt instellen:

 

- Ga in het menu van Internet Explorer naar Extra (in sommige versies het icoontje met tandwiel) -> Internetopties

- Klik op het tabblad Beveiliging, vervolgens op Vertrouwde websites, daarna op de knop Websites

- Klik op de knop Toevoegen en type de URL van uw website in het vakje voor de knop Toevoegen

  (Wanneer u deze handelingen uitvoert terwijl u zich op de website bevindt, zal de URL reeds ingevuld staan)

- Klik achtereenvolgens op de knoppen Toevoegen, Sluiten en OK

- De website is nu toegevoegd als Veilige site

 

 

1.1  Nieuwsbrief aanmaken

 

Middels het linkje ‘Nieuwsbrieven’ in het menu aan de linkerzijde, wordt een overzicht getoond van alle nog niet verzonden nieuwsbrieven (indien van toepassing). Door bovenaan op ‘Voeg nieuwsbrief toe’ te klikken, kan een nieuwe nieuwsbrief worden aangemaakt. Via het linkje 'Archieven' daaronder kunnen reeds verzonden nieuwsbrieven worden bekeken (en eventueel worden bewerkt / opnieuw verzonden).

Het invullen van de nieuwsbrief is opgedeeld in twee delen: het bovenste bevat algemene invulvelden, het onderste bevat productspecifieke invulvelden.

Algemene invulvelden

Titel                             De titel van de nieuwsbrief

Onderwerp                   Het onderwerp van de nieuwsbrief (zoals getoond in het e-mailprogramma bij de ontvanger)

Categorie                     De categorie met e-mailadressen aan welke de nieuwsbrief wordt verzonden

Omschrijving                Een stuk algemene tekst (bijv. ter inleiding op de aangeboden producten)

Toon op site tot             Geeft aan tot welke datum de nieuwsbrief als voorbeeld op de eigen website wordt getoond (indien van toepassing)

 

Productspecifieke invulvelden

EAN                             Het artikelnummer van het product

Kop                             Optioneel ter vervanging van een originele Titel / Auteur van het product

Omschrijving                Optioneel ter vervanging van een bestaande omschrijving bij het product

 

1.2 Nieuwsbrieven bekijken en testen

 

Is een nieuwsbrief eenmaal aangemaakt, dan kan een voorbeeld worden getoond door op ‘Bekijken’ te klikken. Er wordt nu een voorbeeld getoond in de internet browser. In de meeste gevallen zal de nieuwsbrief er in het e-mailprogramma van de ontvanger exact gelijk uit zien, hoewel in sommige programma’s minieme uiterlijke afwijkingen soms vrijwel niet te voorkomen zijn.

Nadat een nieuwsbrief is bekeken en goed bevonden voor verzending, kan eerst nog een test worden verstuurd door op ‘Stuur test’ te klikken. Deze wordt alleen gestuurd naar het eigen e-mailadres van de ingelogde winkel.

 

1.3 Nieuwsbrieven kopiëren

 

Een bestaande nieuwsbrief kan eenvoudig worden gekopieerd. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn in een situatie waarin een al verzonden nieuwsbrief in licht gewijzigde vorm nogmaals verstuurd moet worden, maar de oude nieuwsbrief ook bewaard moet blijven. In dat geval is kopiëren de juiste optie (en niet het aanpassen van de bestaande nieuwsbrief en deze nogmaals versturen).

Het kopiëren van een nieuwsbrief kan door in het overzicht op 'Kopieer' te klikken, waarna om een bevestiging wordt gevraagd. De bestaande nieuwsbrief wordt in zijn geheel gekopieerd, waarbij [kopie] aan de Titel wordt toegevoegd.


1.4 Nieuwsbrieven versturen

Is een nieuwsbrief helemaal klaar voor verzending, dan kan deze worden verstuurd door op ‘Versturen’ te klikken. Er wordt nog om een bevestiging gevraagd, waarna de nieuwsbrief in de wachtrij wordt geplaatst. Afhankelijk van het totaal aantal e-mailadressen dat is geselecteerd, kan het enige tijd duren voor alle nieuwsbrieven zijn verzonden. Wanneer de nieuwsbrief is verzonden, wordt een e-mail met daarin een rapport gestuurd naar het e-mailadres van de ingelogde winkel. Tevens wordt nu een datum vermeld bij ‘Verzonden op’ in het overzicht met nieuwsbrieven.

Het opnieuw verzenden van een nieuwsbrief gaat op dezelfde wijze als zojuist beschreven, waarbij nadrukkelijk wordt gevraagd of het de bedoeling is om de nieuwsbrief opnieuw te verzenden. Dit om te voorkomen dat een nieuwsbrief per ongeluk dubbel wordt verstuurd.

Let op: het versturen van een nieuwsbrief kan niet ongedaan gemaakt worden!


1.5 Nieuwsbrieven bewerken

Een opgeslagen nieuwsbrief kan ook ten allen tijde worden bewerkt door op de Titel ervan te klikken in het overzicht. Dit kan bijvoorbeeld om nog een aanpassing te doen alvorens de nieuwsbrief wordt verstuurd. Ook kan een bestaande nieuwsbrief worden bewerkt om vervolgens opnieuw te worden verstuurd, bijvoorbeeld naar een andere categorie e-mailadressen dan voorheen gebruikt voor die specifieke nieuwsbrief. Echter, bij grote wijzigingen is het aan te raden om een hele nieuwe nieuwsbrief aan te maken. De mogelijkheden voor het bewerken zijn gelijk aan de mogelijkheden bij het aanmaken van een nieuwsbrief.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over deze handleiding, neem dan contact op met de Bronboek Helpdesk.
Ter referentie kunt u Handleiding ID 1944 gebruiken.

Telefoon:078-691 10 66
Internet:helpdesk.bronboek.nl
E-mail:helpdesk@bronboek.nl