Tekstopmaak Nieuwsbrief Datum laatste wijziging: 23-08-2016 09:25

U kunt nieuwsbrieven opmaken en verzenden middels de Bronboek Nieuwsbriefmodule. U kunt op inloggen op http://nieuwsbrief.bronboek.nl/, waarna de verschillende opties zichtbaarzijn in het menu aan de linkerkant. 

 

# Lettertype-eigenschappen

 

Er kunnen verschillende grootten voor alineakoppen worden gekozen. In onderstaand voorbeeld kan op de plaats van 1 ook een ander getal worden ingevuld. Hoe groter het getal, hoe kleiner de kop. Normaal gesproken zijn de koppen 1 en 2 standaard gedefinieerd, andere koppen kunnen op verzoek worden toegevoegd.

[h1]kopje van een alinea[/h]


Met de B, I en Uknoppen kan een stuk tekst respectievelijk vet (bold), cursief (italic) en onderstreept (underlined) worden gemaakt. Het is daarbij mogelijk om vooraf een stuk tekst te selecteren of eerst op de knop te klikken en vervolgens de vet te maken tekst in te vullen.


[b]deze tekst wordt vet geprint[/b]

[i]deze tekst wordt schuin geprint[/i]

[u]deze tekst wordt onderstreept[/u]

 

Daarnaast zijn er ook codes voor kleine (small) en grote (large) tekst.

 

[s]deze tekst wordt kleiner[/s]

[l]deze tekst wordt groter [/l]

 

Om tekst een afwijkende kleur mee te geven, kan een zogenaamde hexadecimale kleurcode worden opgegeven. Deze code bestaat altijd uit een hekje (#), gevold door zes cijfers en / of letters. Deze kleurcodes kunnen worden gevonden met een zogenaamde 'color picker'. Dit kan bijvoorbeeld op de website http://www.colorpicker.com/ of met het gratis programma ColorPix van ColorSchemer (http://www.colorschemer.com/). Daarmee is het ook mogelijk om met de muis een kleur op het beeldscherm te selecteren, zodat bijvoorbeeld de code van een (reeds op de website aanwezige) kleur kan worden gevonden.

 

[c/ff0000]deze tekst wordt rood[/c]

 

# Afbeeldingen

 

Met de IMG knop kan in een aantal stappen een afbeelding worden toegevoegd in de tekst. Wanneer op de knop wordt geklikt, verschijnt een venster met daarin eventueel eerder verzonden bestanden. Tevens is het mogelijk om extra mappen aan te maken en een nieuw bestand toe te voegen.

 1.   Wanneer op een afbeelding in het overzicht wordt geklikt, wordt gevraagd om de alternatieve tekst. Dit is een korte titel of omschrijving van de afbeelding. Het is niet verplicht om dit in te vullen.

 2.   Vervolgens kan een maximale breedte of hoogte worden opgegeven, zodat de afbeelding in een gewenste grootte kan worden weergegeven. Wanneer dit niet wordt opgegeven wordt (in het geval van een grote afbeelding) de maximaal beschikbare breedte van de website genomen.

 3.   Als laatste kan de positie van de afbeelding worden gekozen: links (left), in het midden (center) of rechts (right). Er moet in ieder geval één keuze worden ingevuld.

 

In onderstaand voorbeeld is een afbeelding ingevoegd welke een breedte heeft van 150 pixels, links wordt uitgelijnd en Titel van deze afbeelding als alternatieve tekst heeft.

 

[img/150]http://www.url.nl/image.jpg[alt]Titel van deze afbeelding[left/img]


# Bestanden

 

Met de IMG knop kan tevens een link naar een bestand worden toegevoegd in de tekst, bijvoorbeeld een Word, PDF of MP3 bestand.


 1.
   Wanneer op een bestand wordt geklikt, kan worden gekozen om de link in hetzelfde venster (top) of in een nieuw venster (blank) te laten openen.

 2.   Wanneer vooraf geen tekst is geselecteerd, kan in een laatste stap de tekst worden opgegeven waarop uiteindelijk geklikt kan worden.

 

In onderstaand voorbeeld is een link toegevoegd naar een PDF bestand met als linktekst PDF bijlage.

 

[url]http://www.url.nl/file.pdf[blank]PDF bijlage[url]

 

 # Hyperlinks

 

Met de URL knop kan een hyperlink worden toegevoegd. Net als met de B, I en U knoppen kan eerst de tekst geselecteerd worden voor de link of kan eerst op de knop worden geklikt.

 

1)     Het toevoegen van de link begint met het opgeven van de URL. Dit is het adres van bijv. een website waarnaar wordt verwezen.

 

2)     Vervolgens kan worden gekozen om de link in hetzelfde venster (top) of in een nieuw venster (blank) te laten openen.

 

3)     Wanneer vooraf geen tekst is geselecteerd, kan in een laatste stap de tekst worden opgegeven waarop uiteindelijk geklikt kan worden.

 

In onderstaand voorbeeld is een link toegevoegd naar www.bronboek.nl met als linktekst Bronboek Software.

 

[url]http://www.bronboek.nl/[top]Bronboek Software[url]

 

Heeft u vragen of opmerkingen over deze handleiding, neem dan contact op met de Bronboek Helpdesk.
Ter referentie kunt u Handleiding ID 1947 gebruiken.

Telefoon:078-691 10 66
Internet:helpdesk.bronboek.nl
E-mail:helpdesk@bronboek.nl