Opmaken van de kassa Datum laatste wijziging: 23-08-2016 09:25

Dagelijks zult u de kassa op willen maken, om eventuele fouten en hierdoor ontstane kasverschillen op te sporen. U kiest vanuit het kassascherm voor de menukeuze ‘overzichten’ en vervolgens ‘dagjournaal’ en als laatste ‘toon’.

 

Selecteer de dag of periode die u wilt afsluiten op de kalender en kies ‘OK’.

Het volgende formulier is niets meer dan een telbrief om de dagtotalen uit de kassalade en het pintotaal te verifiëren met het kastotaal dat uw kassaprogramma meldt.

 

Met de knop Lade openen kunt u de kassalade openen.

Het beginsaldo is als het goed is al ingevuld aan het begin van de dag. Zie hiervoor Handleiding beginsaldo opgeven.

Als het beginsaldo, de aantallen van de verschillende biljetten en de bedragen van de verschillende betaalmiddelen zijn ingevuld, drukt u op ‘OK’.

Er verschijnt een overzicht van alle verkopen en betalingen, via de knop print kunt u dit overzicht afdrukken.

De uitleg van dit venster kunt u vinden in de handleiding uitleg dagjournaal.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze handleiding, neem dan contact op met de Bronboek Helpdesk.
Ter referentie kunt u Handleiding ID 1734 gebruiken.

Telefoon:078-691 10 66
Internet:helpdesk.bronboek.nl
E-mail:helpdesk@bronboek.nl